HizmetlerimizVeteriner Hekimliği Hizmetleri

Kedi ve Köpekler, Tropikal hayvanlar ile Kuş türlerine yönelik Veteriner Hekimliği Uygulamaları

1 – Klinik Hizmetleri 2 – Operasyon Hizmetleri
* Koruyucu Hekimlik
* Muayene
* Acil ve yoğun Bakım
* Özel Dermatolojik Muayene
* Hospitalizasyon
* Yumuşak Doku Cerrahisi
* Biyopsi
* Ortopedik Cerrahi operasyonları
* Göz ve Kulak cerrahisi
* Yabancı cisimleri operatif yöntemle uzaklaştırma
* Jinekolojik girişimler
3 – Radyoloji  4 – Ultrasonografi (USG)
 * Tüm Vücut Grafisi
* Kalça Displazi Grafisi
* Vertebral Kalp Büyüklüğü Hesaplanması
* İndirekt Radyografi
* Tüm Batın USG
* Gebelik Muayenesi
 
 5 – Laboratuvar Hizmetleri
 * Hematolojik Analiz Hizmetleri  *Biyokimyasal Testler
– Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
– Formül Lökosit
– Lenf Aspiratı
– Froti Hazırlama
– Etken İdentifikasyonu
 – Glukoz
– Total Protein
– Albumin
– Globulin
– Üre
– Kreatinin
– Kalsiyum (Ca)
– Fosfor (P)
– Magnezyum (Mg)
– Sodyum (Na)
– Potasyum (K)
– AST
– ALT
– GGT
– ALP
– CK
– Total Bilirubin
– Direkt Bilirubin
– İndirekt Bilirubin
– Kolesterol
– Trigliserit
– Demir (Fe)
 6 – Veteriner Diş Hekimliği  * Kan Gazları
* Diş Röntgeni
* Diş Taşı Temizliği
* Diş Ekstraksiyonu
*Periodontolojik muayene ve tedavi
– pH
– pCO2
– pO2
– İyonize Kalsiyum
– HCO3-
– TCO2
7 – Pet Kuaför * Tam İdrar Analizi
– İdrar Strip Muayenesi
– İdrar Mikroskobisi
8 – Pet-Shop * Mikrobiyoloji
– Kültür Hazırlama
– Antibiyogram